تعریف Spike در صنعت مرکز تماس

تعریف Spike در صنعت مرکز تماس

واژه "Spike" به معنی افزایش ناگهانی و دراماتیک حجم تماس های داخلی می باشد. معمولا، مدت زمان این اتفاق هم کوتاه می باشد. اگرچه ممکن است که  برای مدت طولانی هم این موضوع ادامه پیدا کند. عوامل خارجی مانند رشد…

بیشتر بخوانید
نکاتی برای کاهش میانگین زمان مکالمات در مرکز تماس

نکاتی برای کاهش میانگین زمان مکالمات در مرکز تماس

1 تمامی اطلاعات را در ابتدای تماس جمع کنید کارشناسان خود را تشویق کنید که در ابتدای تماس تا جایی که می توانند به جمع آوری اطلاعات بپردازند.این اطلاعات باید مربوط به کار و بسته به شرایط پیش آمده باشد…

بیشتر بخوانید
نکاتی که می توان از مرکز ارتباط  بانک TESCO یاد گرفت

نکاتی که می توان از مرکز ارتباط بانک TESCO یاد گرفت

۱. در Multi_Skill کردن کارشناسان عجله نکنید   انتظار Multi-Skill  بودن کارشناسان مرکز ارتباط در روزهای اول ممکن است که تاثیر منفی بر روی المانAverage Handling Time بگذارد. همچنین ممکن است که فشار زیاد غیر ضروری بر روی تازه کارها بگذار…

بیشتر بخوانید
۱۵ گام برای رقم زدن تجربه ای بهتر برای مشتریان در مرکز تماس

۱۵ گام برای رقم زدن تجربه ای بهتر برای مشتریان در مرکز تماس

از کلمه " کارمند " استفاده نکنید به جای استفاده از کلمه " کارمند"  از کلمه " همکار" استفاده بکنید. این به کارشناسان شما کمک می کند تا احساس بزرگی کنند. همواره به یاد داشته باشید که کارشناسان خوشحال تر…

بیشتر بخوانید