مدیریت فرایند‌های پارس لاجیک – Parslogic BPMS & CRM

یکی دیگر از بخش‌های اصلی سامانه مرکز ارتباط پارس‌لاجیک که به صورت مستقل قابل استفاده است. از طریق CRM تحت وب پارس‌لاجیک می‌توانید کلیه فرایندهای سازمان خود را طراحی و درخواستهای مشتریان را تا حصول نتیجه در سازمان به جریان اندازید.
همچنین به CRM می‌توانید رسانه‌های ایمیل، تلگرام، پیامک و وب‌سایت را متصل کنید و کلیه ارتباطات با مشتریان از طریق تمامی رسانه‌های مذکور به صورت دوطرفه از طریق CRM مدیریت می‌شوند.

workflow_bpm_process

برای آشنایی با قابلیت‌های CRM و BPMS پارس‌لاجیک بر روی دکمه کلیک کنید: