مرکز تماس پارس‌لاجیک – Parslogic Call Center

سرور تلفنی سامانه مرکز ارتباط پارس‌لاجیک که خود به صورت یک محصول مستقل نیز قابل استفاده است و سازمان‌ها می‌توانند از این محصول در کنار سامانه‌های نرم‌افزاری خود مانند CRM و … استفاده کنند.

table

برای آشنایی با قابلیت‌های مرکز تماس پارس‌لاجیک بر روی دکمه کلیک کنید: