۲۵ تا از برترین کلمات و عبارت های مثبت برای ارتباط با مشتری

۲۵ تا از برترین کلمات و عبارت های مثبت برای ارتباط با مشتری

در فضاهای کاری مربوط به ارائه خدمات به مشتری، با استفاده از زبانمان می توانیم تاثیر بسزایی بر اینکه مشتریان چگونه خدمات را درک کنند داشته باشیم. در محیط
فروش این موضوع حتی اهمیت بیشتری نیز پیدا می کند. در ادامه به ۲۵ تا از برترین کلمات و عبارت های مثبت برای ارتباط با مشتری اشاره می کنیم و اینکه به شما نشان می دهیم که چگونه با استفاده از آنها به نحوه ایجاد تعامل مشتریان خو۵د بهبود ببخشید

هرچه کوتاه تر و مخصرتر، بهتر

به این کلمات باید مدال داد، چون وقتی که هرکدام از آنها را به مکالماتمان اضافه می کنید  این پتانسیل را دارند تا خدمات مشتری معمولی را به یک خدمان مشتری عالی تبدیل کنند.

کلمات مثبت

۱ حتما

۲ مطمئنا

۳ قطعا

۴ بی شک

۵ فوق العاده

نمونه ها

  • من حتما این اطمینان را به شما می دهم که این موضوع حل خواهد شد
  • شما مطمئنا لذت خواهید برد
  • قطعا به شما موافقم
  • بدون شک می توانم به شما کمک کنم
  • این یک راه جایگزین فوق العاده است

جملات روزانه

به عنوان یک کارشناس مرکز تماس، وظیفه شما این است تا کاری کنید که مشتریان از زمانی که به شما سلام می کنند تا موقعی که خداحافظی می کنند حس خوبی را تجربه کنند.

استفاده مناسب از این جملات به شما کمک می کند که مشتریان اطمینان دوباره ای حاصل کنند که شما برای کمک به آنها در آنجا هستید و گوش های شنوا و حس همدردی ای که مشتریان انتظارش را می کشند دارید.

۶ . ” خیالتان راحت آقای / خانم ……. ”

۷ . ” من این مشکلی که شما با آن مواجه شدید را درک می کنم……………………”

۸ .  ” من خوشحال تر هم می شوم تا به شما کمک کنم………………………….”

۹ . ” من کاملا دلیل ناراحتی شما را متوجه می شوم ………………………”

۱۰ .” من تضمین می کنم که ……………….”

۱۱ . ” کاری که همین الان برای شما انجام خواهم داد ……..”

۱۲ . ” من به شما ایطمینان می دهم که تمام سعی خودم را می کنم ……….”

۱۳ . ” کاری که همین الان می توانم برای شما انجام دهم ……. “

۱۴ . ”  از مشکلی که برای شما پیش آمده است معذرت می خواهم، کاری که برای شما می توانم انجام دهم……… “

برای بعضی از باید ها و نبایدها، به مقالات زیر مراجعه فرمایید

راهنمایی کنید ….. نه اینکه منت بگذارید

کار سختی است که به مشتریان بگویید که چه کارهایی را نیاز دارند تا انجام دهند بدون اینکه فکر نکنند که دارید به سر آنها منت می گذارید، مخصوصا زمانی که بحث مربوط به مشکلات فنی باشد. با در ذهن داشتن این جملات در ادبیات خود می توانید نسبت به این قضیه غلبه کنید و تجربه بهتری را برای مشتریان رقم بزنید

۱۵ . ” من به شما پیشنهاد می کنم …………”

۱۶ .” برای اینکه در آینده با این مشکل دوباره روبرو نشوید از شما می خواهم که …….”

با خنده از نقطه به نقطه ای دیگر

وقتی که از پشت تلفن راهنمایی می کنید، این وظیفه شما است تا فرآیندها را به راحت ترین حالت ممکنه برسانید. سعی کنید کاری کنید که با گذراندن مرحله های مختلف از این مکالمه، خنده بر روی لب های مشتریانتان بیاورید

۱۷ .” تنها کاری که باید انجام دهید…….”

۱۸ . ” راحت ترین راه ……….”

۱۹ . ” به محض اینکه ……….”

فروش آرام

درحالی که با مشکلات مشتریان دست و پنجه نرم می کنید، ممکن است بیش فروشی به مشتریان نیز  قسمتی از کار شما باشد. در ادامه به جملاتی اشاره می کنیم که به شما در این موضوع کمک می کند.

۲۰ . ” شما تنها برای ……….. شارژ می شوید”

۲۱ . ” ما تنوع زیادی در ……….. “

۲۲ . ” سرویس فوق العاده ای است که به جای …………… شما می توانید از ……….”

۲۳ . ” با توجه به نیازهای شما این بهترین طرح برای …………………..”

۲۴ . “تنها با ………… ریال شما می توانید …………”

۲۵ . ” برای مشتری خاصی مثل شما ….. “