استراتژی های برتر ارتباط با مشتری

استراتژی های برتر ارتباط با مشتری

۱ از شکایات استقبال کنید

شکایات، تحقیقات بازار مجانی هستند و باید از آنها استقبال شود پس

 •  اطمینان حاصل کنید که تمامی آنها را می شنوید
 •  شکایتی را که دریافت می کنید به شکل فوق العاده ای آن را حل کنید
 •  کاری کنید که دیگر آنها تکرار نشوند
 •  از آنها درس بگیرید و این تجربه به را در اختیار دیگران نیز قرار دهید
 • ۲ اعتبار خود را بسازید، ایجاد ارتباط کنید، و به دنیا خود را معرفی کنید

  شرکت پذیری و متعهد بودن کارمندان و کارشناسان به برنامه ارائه خدمات مشتری بدون نقص، ارتباط مستقیمی با مهارت های ارتباطی آنها دارد. شهرت در ارائه خدمان به مشتری می تواند به آسانی نابود شود. عالی بودن در ارائه خدمات به مشتری چیزی است که آن را باید به دنیا نشان دهید، هرچند که در حال حاضر هم بهترین در این کار باشید

  مزایا خدمات مشتری خوب

 • از دید بسیاری از مردم این مهمترین فرق شما نسبت به رقبایتان می باشد
 • باعث ساختن آوازه ای برای کسب و کار شما در میان بازار رقابت خواهد شد
 • دلیلی برای این است که مردم می خواهند برای شما کار کنند و در کنار شما بمانند
 • باعث وفاداری مشتریان و هواداری مشتریان از شما می شود
 • باید ها و نبایدها در خدمات به مشتری

  بایدها :

 •  برنامه ای بلند مدت داشته باشید
 • متعهد به بهترین بودن باشید
 • به نیروهای کاری خود اطمینان داشته باشید
 • مشتری مدار باشید
 • به مشتریان و کارمندان خود گوش دهید
 • معیار های درستی را بسنجید
 • نبایدها :

 •  نادیده گرفتن نیاز های مشتریان حال حاضر
 • در شرایط سخت و دشوار آموزش دادن را فراموش کنید
 • تظاهر به خوب بودن در صورتی که نیستید
 • فقط به خبر های خوب گوش کنید
 • سرمایه گذاری عجولانه کردن بر روی تکنولوژی ها
 •  دست از تلاش کشیدن درست در شرایط دشوار