نکاتی که می توان از مرکز ارتباط  بانک TESCO یاد گرفت

نکاتی که می توان از مرکز ارتباط بانک TESCO یاد گرفت

۱. در Multi_Skill کردن کارشناسان عجله نکنید   انتظار Multi-Skill  بودن کارشناسان مرکز ارتباط در روزهای اول ممکن است که تاثیر منفی بر روی المانAverage Handling Time بگذارد. همچنین ممکن است که فشار زیاد غیر ضروری بر روی تازه کارها بگذار…

بیشتر بخوانید
۱۵ گام برای رقم زدن تجربه ای بهتر برای مشتریان در مرکز تماس

۱۵ گام برای رقم زدن تجربه ای بهتر برای مشتریان در مرکز تماس

از کلمه " کارمند " استفاده نکنید به جای استفاده از کلمه " کارمند"  از کلمه " همکار" استفاده بکنید. این به کارشناسان شما کمک می کند تا احساس بزرگی کنند. همواره به یاد داشته باشید که کارشناسان خوشحال تر…

بیشتر بخوانید
شاخص هایی در خدمات مشتری که باید اندازه گیری کنید

شاخص هایی در خدمات مشتری که باید اندازه گیری کنید

صرفاً انجام کارهای روتین به کمک نرم‌افزار رسیدگی به درخواست‌های مشتریان (Help Desk) نتایجی خاص که شما در ذهن دارید را تضمین نمی‌کند. شما به داده‌هایی صحیح و فرآیندی صحیح نیاز دارید که به شما کمک کنند اهدافی مشخص را…

بیشتر بخوانید