آیا کارشناسان مرکز تماس اجازه دارند تا پشت میز خود غذا بخورند (قسمت اول)

آیا کارشناسان مرکز تماس اجازه دارند تا پشت میز خود غذا بخورند (قسمت اول)

در ادامه به نظرات مختلف برخی کارشناسان پیرامون این موضوع که آیا کارشناسان مراکز تماس اجازه دارند تا پشت میز خود غذا بخورند خواهیم پرداخت

بعضی ها این نظر را دارند که با رعایت بعضی نکات، مشکلی پیش نمی آید

اگر که بدون ایجاد ناراحتی برای مشتریان و کثیف کاری باشد، چرا که نه؟

با کارشناسان خود مانند یک انسان بالغ رفتار کنید، مگر که آنها خلاف این موضوع را ثابت کنند. این رفتار باعث می شود که میزان شرکت پذیری کارشناسان را نیز بهبود ببخشید.
اگر غذا خوردن بدون ایجاد کثیف کاری و اینکه مشتریان صدای ملچ و ملوچ کارشناسان را نشنوند باشد، چرا که نه ؟
اما اگرکه انجام این کار باعث شود که بر روی تجربه مشتریان تاثیر بگذارد، دیگر نباید اجازه این کار را بدهید. کارشناسان شما باید بدانند که  داشتن این اجازه بستگی به اخلاق و رفتار مناسب آنها دارد.

اگر که کارشناسان میزهای کار خود را مرتب نگه دارند هیچ مشکلی پیش نمی آید

بعضی ها بر این باورند که کارشناسان باید اجازه داشته باشند که پشت میز خود خوراکی بخورند اما به شرطی که محل را تمیز و مرتب نگه دارند. آنها فقط باید به این نکته توجه کنند که اگر کسی در طرف دیگر تماس باشد مشغول به خوردن نباشند.

اگر که مایعات در ظرفی باشند که در داشته باشد، مسئله ای  نیست:

به کارشناسان اجازه داده می شود تا غذا را در پشت میز کارخود تا وقتی که مشکلی پیش نیامده، بخورند. قانونی که وجود دارد این است که تمامی ظرف هایی که مایعات در آنها ریخته می شود باید در داشته باشند که این موضوع باعث می شود که محتویات ظرف ها به بیرون نریزد.

منع کردن کارمندان از انجام دادن کاری این حس را به آنها منتقل می کند که به آنها  اعتماد ندارید

وقتی که چنین  قانونی را در مرکز ارتباط می گذارید، حس بی اعتمادی نسبت به کارمندانتان را به آنها انتقال می دهید. تنها قانونی که باید وجود داشته باشد این است که با دهان پر نباید با مشتریان صحبت کنید نه قانونی که مصرف مواد غذایی را کلا ممنوع کند!

بعضی از مراکز ارتباط هم به کارشناسان خود اعتماد می کنند و مشکلی تا به حال تیز پیش نیامده است

بعضی از مراکز به کارشناسان خود اجازه می دهند که در طول تماس نیز خوراکی بخورند و حتی بعضی ها پا را فراتر گذاشته و شیرینی هم به همکاران خود در طول
تماس تعارف می کنند. تنها نکته ای که متذکر می شوند این است که دهان خود را پر نکنید تا جویدن و قورت دادن آن وقتی که تماسی گرفته شد آسان باشد.

سلامتی نیز مهم است

بعضی از مراکز تماس به طور منظم میوه های رایگان به کارشناسان خود می دهند.
در زمان ناهار این اجازه را دارند اما در میان تماس ها نه!
برخی راه های دیگری را انتخاب می کنند و در زمان ناهار به کارشناسان خود اجازه می دهند که خوراکی های خود را در پشت میز خود بخورند، اما در زمانی به جز زمان ناهار، اجازه ی این کار را ندارند.

کارشناسان می توانند اگر در شرایط “not ready ” هستند، خوراکی های خود را بخورند

می توانید به کارشناسان خود فقط تحت این شرط اجازه دهید خوراکی های خود را بخورند که در شرایط” not ready ” باشند. این کار باعث می شود که  میزان رضایمتندی مشتریان افزایش پیدا کند.