تمرین ورزشی برای کارشناسان مرکز تماس

تمرین ورزشی برای کارشناسان مرکز تماس

در ادامه به چندین تمرین ورزشی ساده اشاره می کنیم که  باعث می شود تمامی افراد در مرکز ارتباط با مشتری شما به حرکت در آیند، حتی در بین تماس ها این تمرین ها می توانند به صورت انفرادی در بین تماس ها صورت گیرد، یا به صورت یک فعالیت جمعی قبل از اولین تماس در روز باشد.

۱ بالا رفتن از کوه

تمامی کارشناسان  بر روی صندلی نشسته و دست های خود را صاف بالای سر خود نگه می دارند، به طوری که سعی دارند سقف را با نوک انگشتان خود لمس کنند . همان طور که هنوز  یک دست شما کشیده شده  است، دست دیگر خود را از آرنچ  خم کنید، و مستقیما  آن را پایین بی آورید تا جایی که کف دست شما هم سطح صورت شما شود .

پایان 

حالا این کار را با دست دیگر خود انجام دهید . این کار را ۲۰ بار پشت سر هم انجام دهید و طوری  که  انگار یک خرس عصبانی و سریع دنبال شما می باشد.

۲  زرافه گرسنه :

شروع :
این حرکت با ایستادن کارشناسان، فشار دادن کف دستان خود به یکدیگر و کشیدن دستان رو به سقف شروع می شود.

پایان :

سپس سرتان را به عقب ببرید تا سقف را مشاهده کنند. حالا مرکز ارتباط شما پر از زرافه های گرسنه ای است که باید به میوه خیالی که بالا سرشان قرار دارد برسند . برای ۱۰ ثانیه خود را در این حالت قرار دهید و سپس به حالت عادی خود بازگردید . برای ۵ مرتبه این کار را انجام دهید.

 ۳ نوازنده پیانو دست و پا چلفتی

شروع:
کارشناسان ورزش را با نشستن بر روی صندلی، به طوری که خیلی آرام از میزهایشان فاصله می گیرند و دستانشان را روبروی خود به طوری کف دست ها به سمت پایین باشد آغاز می کنند.
پایان:
کارشناسان وانمود می کنند که در حال پیانو زدن بر روی پیانو بسیار بزرگی هستند و دستانشان را در حالی که بر روی صندلی می چرخند پشت سر هم تکان می دهند. این کار را به مدت ۲ دقیقه انجام دهید. برای ایجاد فضای شادتر هم سوپروایزرها می تواند مدادی بر دارد و مانند یک رهبر ارکستر، کارشناسان را رهبری کند.

در ضمن مراقب باشید که تمامی لیوان ها دارای درپوش باشند.

۴ فلامینگو

شروع:

کارشناسان با گرفتن صندلی و قرار دادن دست چپ خود بر روی آن برای برقراری تعادل کار خود را شروع می کنند .

پایان:

کارشناسان پای چپ خود را بالا می برند و مانند عکس کف پا را در قسمت داخلی ران قرار می دهند.
این کار را برای ۱۵ ثانیه انجام می دهند و بعد از ۱۵ ثانیه با پای دیگر این کار را انجام می دهند.

۵ هواپیمای در حال نشستن

شروع:

تمامی کارشناسان صندلی های خود را در زیر میز کار قرار دهند و یک قدم بزرگ از میز کار فاصله بگیرند به طوری که بتوانند دست های خود را مانند بال باز کنند.

پایان:

کارشناسان به جلو خم می شوند، یک پای خود را در حالی بر روی زمین می گذارند که پای دیگر خود را به عقب می کشند. درست مثل این می ماند که در حال پرواز هستند.

کسانی که در ایجاد تعادل مشکل دارند می توانند از صندلی برای برقراری تعادل استفاده کنند
برای ۱۰ ثانیه این حالت خود را حفظ کنید. به حالت اولیه خود بر گردید و دوباره با پای دیگر خود پرواز کنید.

۶ هیولایی که پاورچین پاورچین راه می رود

تمام کارشناسان بلند شوند و صندلی های خود را در زیر میز قرار دهند.
همان طور که بر سر جایشان ایستاده اند، شروع به استامپ کردن می کنند. ( نوعی رقص که در تصویر می بینید) به طوری که هر پای خود را تا جایی که می توانند بالا می آورند و آن را به آرامی بر روی زمین قرار می دهند . این کار را به مدت ۲ دقیقه انجام دهید.